{{quiz.Question.Topic.Title}}

وقتی می‌گوییم حمید  از یک سیب را خورده است یعنی: