ثبت

ارائه‌ی نکاتی برای ارائه‌ی موفقیت‌آمیز یک پروژه

بالاخره وقت آن رسیده که تمام کار بزرگ خود را با دیگران به اشتراک بگذارید!

«[علم‌] چیزی بیش از یک سوژه‌ی مدرسه، یا جدول تناوبی، یا ویژگی‌های امواج است. این یک رویکرد، برای جهان است. یک راه مهم برای درک و اکتشاف و تعامل با جهان. و مـــــا، این‌چنین، توانایی تغییر دنیا را خواهیم داشت.»

7

ورودی‌های تو

هر چیزی که وارد یک تحویل پروژه‌ی موفق ‌شود، از ابتدا تا انتها مورد بررسی قرار دهید.
دیدن فایل