شناسایی

مشکلی را پیدا کنید که ارزش حل کردن را داشته باشد

حل مساله می‌تواند به ما کمک کند تا تاثیر مستقیمی بر روی مردم و مکان‌های اطراف‌مان داشته باشیم. حل مساله کمک می‌کند تا درک بیش‌تری از دنیای اطراف‌مان داشته باشیم و دانش خود را براساس آن استوار نماییم و راه را برای حل مشکلات هموار سازیم.

«جست‌وجوی بی‌وقفه برای پاسخ‌های بهتر، در مرکز هر کاری که انجام می‌دهیم، قرار دارد.»

1
در مورد مسایلی که حل شده‌اند و این‌که چرا و چگونه حل شده‌اند، بیش‌تر یاد بگیرید؛ سپس سعی کنید مشکلی را بیابید که می‌خواهید آن را حل کنید.
دیدن فایل

فعالیت ها

الماس تولید ایده
موضوعاتی که می خواهید بررسی کنید، مشخص نمایید.
دیدن فایل
خلاصه‌ی تحقیقات
شروع به تحقیق درباره‌ی سه موضوع یا ناحیه‌ی برتر خود کنید.
دیدن فایل
نمودار قابل حل
منطقه‌ای که می‌خواهید دنبال کنید را مشخص نمایید.
دیدن فایل