اکتشاف

ایده‌ی خود را بررسی نمایید تا یک راه‌حل مناسب برای آن پیدا کنید

یک راه‌حل خوب، یک مشکل را حل خواهد کرد و تاثیر واقعی در جهان به‌جا خواهد گذاشت.

این بخش به شما کمک می‌کند تا راه‌حل خود را با بهره‌مندی از تفکر و درک عمیق مطلب‌، پیدا کرده و یا آن را اصلاح نمایید. ازجمله می‌توانید به نقاط قوت و ضعف آن پی برده و ببینید چه کسانی از آن بهره‌مند می‌شوند و چگونه؟

«به ذهن خود این اجازه را ندهید که با تفکر اکثریت زندانی شود. به یاد داشته باشید که محدودیت‌های دانش، محدودیت‌های تخیل شما نیستند!!»

3

حالا بیایید و یک راه‌حل ایجاد کنید!

یاد بگیرید چه‌طور هر زاویه را با یک راه‌حل پیدا کنید.
دیدن فایل

فعالیت ها

Starbursting
این بخش، به طور بحرانی راه‌حل شما را مورد بررسی قرار می‌دهد.
دیدن فایل
تجزیه و تحلیل SWOT
راه‌حل خود را آنالیز و اصلاح کنید.
دیدن فایل