نتیجه گیری

یافته‌های خود را جمع‌بندی و نتیجه‌گیری کنید

یک نتیجه‌گیری خوب، این فرآیند را خلاصه می‌کند، نتایج را مورد بحث قرار می‌دهد، و به آینده نگاه می‌اندازد.

این بخش چگونگی ساختاربندی نتیجه‌گیری‌تان و این که شامل چه چیزهای مهمی است را، تجزیه و تحلیل می‌کند.

«ما به سمتِ جلو حرکت می‌کنیم، دره‌ای جدید باز می‌کنیم، و کارهای جدید انجام می‌دهیم، چون کنجکاویم! و کنجکاوی، ما را به سمت مسیرهای جدید هدایت و رهنمون می‌سازد.»

6

نتیجه‌گیری

شما کارهای زیادی انجام دادید که به این مرحله ختم شده. بهترین راه برای ساخت افکار و یافته‌های نهایی خودتون رو یاد بگیرید.
دیدن فایل

چگونه نتیجه‌گیری خود را ساختاربندی کنید

نتیجه‌ی شما بخشی از پروژه‌ی شماست که ارزش کارهای‌تان را با هم به ارمغان می‌آورد. این بخش به شما فرصت می‌دهد که درباره‌ی پروژه‌ی خود فکر کنید و در مورد کاری که می‌توانید انجام دهید بحث و گفت‌وگو کنید

یک مرور کوتاه از این فرآیند ارائه دهید: یک مشکل شناسایی کنید، یک راه‌حل پیشنهاد کرده، آن را امتحان و نتایج به دست آمده را جمع‌آوری کنید. در این‌باره صحبت کنید آیا هر چیزی را که می‌خواهید تغییر دهید، توانسته‌اید تغییر دهید؟

نتایج خود را توضیح دهید -آن‌ها به شما چه می‌گویند؟ آیا آن‌ها همان‌طور که انتظار داشتید، هستند؟ اگر نه، چرا؟

این فرصت شماست که واقعا کارتان را ارزیابی کنید. اگر ایده‌ی شما کار نمی‌کند، چرا؟ فکر می‌کنید چه اتفاقی افتاده است؟ از آن‌، چه‌چیزی یاد گرفته‌اید؟ اگر همه چیز را دوباره شروع کنید، چه کار می‌کنید؟

بعد چه؟ اگر همه چیز همان‌طور که فکر می‌کنید کار می‌کند، عالی است، اما بعد چه؟

آیا محدود کردن نگاه به آن‌چه که نوشته‌اید، کار می‌کند؟ شما باید داستانی بنویسید که اگر کسی هرگز پیش از این پروژه‌ی شما را ندیده است، قادر به خواندن و درک آن باشد. سعی کنید آن را به یک معلم، والدین یا دوست نشان دهید و ببینید آیا آن‌ها آن را درک می‌کنند؟

به یاد داشته باشید: نتایج + راه‌حل = نتیجه‌گیری

شاید مجبور باشید بیش از یک‌بار تجربه‌ی خود را انجام دهید -اما باید از هر تکرار یاد گرفت و آزمایش را براساس نتایج خود انجام داد. نتیجه‌گیری از هر تکرار را بررسی کنید، گرایش‌ها را مورد بحث قرار دهید و تاکید کنید چرا بعضی از آزمایش‌ها ممکن است موثر نبوده باشند.