جمع آوری

نتایج خودتون رو جمع‌آوری کنید

در بخش نتایج، حتما یافته‌های خود را با روشی واضح و به‌طور مختصر بیان کنید. این بخش می‌تواند از طریق نمودارها، infographics، یا یک آنالیز نوشته شده باشد. همه‌ی این‌ها، کاملا به خودِ شما بستگی دارد. کلید اصلی موفقیت در این قسمت این است که راه درست را انتخاب کرده تا بتوانید آن‌چه را پیدا کرده‌اید، نمایش دهید.

این بخش به شما روش‌های مختلف نشان دادن داده‌ها، با مثال‌هایی از چگونگی استفاده از آن‌ها را به‌خوبی نشان می‌دهد. شما می‌توانید این بخش را به‌طور کامل بررسی نموده و برای ارائه‌ی نتایج خود به داده‌هایتان رجوع کنید.

«برای برقراری ارتباط موثر، باید بفهمیم که همه‌ی ما با روشی که دنیا را درک می‌کنیم تفاوت داریم و از این درک، به‌عنوان راهنمایی برای ارتباط با دیگران استفاده می‌کنیم.»

5

نتایج را تایید کنید

انتقال نتایج، بخش مهمی از کار شماست که باید نتیجه‌گیری خود را براساسِ آن تنظیم کنید. راه‌های مختلفی که می‌توانید یافته‌های خود را ارائه دهید، مورد بررسی قرار داده و بهترین گزینه‌ها را انتخاب نمایید.
دیدن فایل

چک لیست نتایج

آیا داده‌های شما دقیق هستند؟

آیا واحدهای اندازه‌گیری برای تمام داده‌هایتان را دارید؟

آیا شما این محاسبات را تایید کرده‌اید (در صورت وجود)؟

آیا می‌توانید نتایج خود را به روشنی بیان نموده و توضیح دهید؟

آیا آن‌ها از پیش‌بینی اولیه‌ی شما حمایت می‌کنند؟ اگر این‌طور نیست، می‌توانید توضیح دهید چرا؟

اگر پاسخ «بله» به این جواب‌ها داده‌اید، آماده هستید اطلاعات خود را منتقل کنید.

فعالیت ها

منوی ارتباطات
تمام راه‌هایی که می‌توانید داده‌های خود را تجسم کنید، بررسی نمایید.
دیدن فایل