کار در مدرسه

با «مدرسه‌ی مجازی» جزیره‌ی دانش می‌توانید سطح آموزشی دانش‌آموزان خود را در یک کلاس مجازی بهبود بخشیده و شاهد افزایش چشم‌گیر نتایج در امتحانات باشید.

با استفاده از فعالیت‌های تعاملی و جذاب و برنامه‌های درسی که دانش‌آموزان را درخانه و کلاس پشتیبانی می‌کند به یادگیری بهتر دانش‌آموزان کمک کنید.

در کلاس مجازی جزیره‌ی دانش تعیین کنید کدام دانش‌آموز به مداخله‌ی فوری نیاز دارد و چه کسی آماده‌ی حرکت به جلو می‌باشد.

-یادگیری پیشرفته و عمیق

پشتیبانی از درک عمیق موضوعات با منابع جامع و تعاملی مبتنی بر تمرین و با بیش از 10 تکنیک آزمون‌سازی و طراحی شده برای حمایت از تسلط دانش‌آموزان به صورت کاملا موضوعی و جزء به جزء.

-ایجاد منابع گسترده برای بهینه‌سازی یادگیری

منابع گسترده‌ی ما با تشویق دانش‌آموزان به تعامل به مفاهیم درسی با شیوه‌های مختلف و با تقویت موضوع به موضوع (جزء به جزء) دروس به توسعه‌ی مهارت (افزایش مهارت) در کل دست کمک می‌کند.

-روش یادگیری انعطاف‌پذیر

ایجاد آزمون‌های انعطاف‌پذیر در سطوح مختلف ازطریق معلمان جهت تسهیل در پوشش برنامه‌های درسی آن‌ها.

حمایت از معلمان

-ارزیابی پیشرفت در گزارشات:

پیش‌گیری پیشرفت دانش‌آموزان با گزارش‌های ساده و آسان برای استفاده از آموزش مبتنی بر داده‌ها و نظارت بر پیشرفت دانش‌آموزان

-صرفه‌جویی در وقت:

با استفاده از آزمون‌های تعاملی موضوع به موضوع و تصحیح خودکار آزمون‌ها در وقت خود صرفه‌جویی کنید و زمان بیش‌تری را در کلاس درس ارائه‌ی آموزش‌های کاربردی کنید.

-آموزش متمایز:

ایجاد آزمون‌های انعطاف‌پذیر در سطوح مختلف ازطریق معلمان جهت تسهیل در پوشش برنامه‌های درسی آن‌ها.

حمایت از دانش‌آموزان

-افزایش اعتماد به نفس دانش‌آموزان

آزمون‌های متنوع در سطوح مختلف به دانش‌آموزان کمک می‌کند تا با استفاده از روش‌های مختلف، توانایی بالقوه تحصیلی خود را به‌دست آورند و خود را برای کلاس درس آماده کنند. انجام آزمون‌ها در منزل برای دانش‌آموزان اضطراب و دلهره‌ی کم‌تری را به همراه دارد.

-یادگیری در خانه

دسترسی 24 ساعته در هر روز هفته به صفحه‌ی اصلی تمرینات، دانش‌آموزان را قادر می‌سازد تا در خانه به یادگیری ادامه دهند و به والدین نیز در یادگیری فرزند کمک می‌کند

-تقویت یادگیری مستقل و خودآموز

دانش‌‌آموزان در هر لحظه پیشرفت خود را پی‌‌گیری می‌کنند تا بتوانند عملکردشان را بهبود بخشیده و به صورت موضوع به موضوع و برنامه‌ریزی در دروس مهارت پیدا کند.

ویژگیهای کلیدی در مدرسه مجازی