اخبار

ارائه مدرک معتبر از موسسه OxfordCert

سامانه آموزش مجازی جزیره دانش پس از اتمام هر دوره برای زبان آموزان مدرک معتبر صادر خواهد کرد

آموزش زبان انگلیسی با متد American English File Second Edition

با آموزش زبان انگلیسی از سطح مبتدی تا پیشرفته با ویژگیهای منحصر به فرد در سامانه آموزش مجازی هوشمند جزیره دانش همراه باشید