مقالات

فواید آموزش مهارتهای اجتماعی و احساسی در مدارس

آموزش مهارتهای اجتماعی و احساسی تنها یک کلمه نیست بلکه یک فرآینده گسترده است که می تواند از منظرهای مختلفی بررسی شود و دارای ابعاد گوناگونی می باشد

تبدیل کردن دانش آموزان به یادگیرانی دائمی: 5 ایده برای تشویق حس کنجکاوی فرزندتان

چند بار این عبارات «چرا؟» «چطور می شود؟» «می خواهم ببینم!» را از فرزندتان شنیده اید؟ با این که سوالات زیاد می توانند مواقعی سردرگم کننده باشند، اما نشانه ای از کنجکاوی ذاتی بچه تان هستند

در دفاع از وقت تفریح: 5 شیوه ای که بازی به یادگیری فرزندتان کمک می کند

بر یکی از مهمترین شیوه های یادگیری بچه های کم سن: از طریق بازی غیرساختارمند و خود هدایت شده، اولویت داشته باشد. در اینجا پنج شیوه ای وجود دارد که تاثیرات مثبتی بر یادگیری هر بچه می گذارد.

7 توصیه برای والدین برای کمک به فرزندشان در ایجاد مهارت های تحصیلی موثر

موفقیت در کلاس درس از یک چیز تک بدست نمی آید – بلکه، با تلفیق درست دیدگاه، عادات و تلاش حاصل می شود.

آمادگی برای جلسات اولیاء و مربیان: دستورالعملی برای والدین در جهت داشتن یک جلسه موفقیت آمیز با معلمان

همه ما شکایات متداولی که معلمان و افراد علاقمند به آموزش دارند را می دانیم. با این وجود، منبع دیگری که اغلب موجب استرس یک معلم می شود، جلسات جلسات اولیاء- مربیان است.

6 توصیه به والدین در مورد تعیین اهداف برای فرزندان

در دوره ای که رضامندی فوری حکمفرماست و فضایل استقامت و ثبات قدم امری غیرمتداول به نظر می رسند، یاد دادن ارزش تعیین اهداف و دستیابی به آنها به فرزندتان از اهمیت بسیار زیادی برخوردار شده است.

افزایش اراده و عزم : این موضوع چه تاثیراتی دارد و چرا فرزندتان به آن نیاز دارد ؟

چه چیزی در تعیین موفقیت یک دانش آموز موثر است؟ موفقیت چقدر وابسته به استعداد و هوشی است که یک بچه در سراسر مدرسه از خود نشان می دهد؟

9 توصیه آسان برای کمک در انجام تکالیف که هر پدر و مادری باید بدانند

شما به عنوان یک والد چطور می توانید عادات سالم انجام تکلیف را در بچه تان، از سن کم، ایجاد کنید؟

چگونه به بچه ها یاد دهیم که عاشق یادگیری شوند ؟

چگونه فرزندتان را تشویق می کنید تا چنان عاشق یادگیری شود که این عشق به فراتر از دیوارهای مدرسه اش امتداد یابد؟