مقالات

سری دوم پازل ها و بازی ریاضی پایه اول ابتدایی

پازل و بازی در ریاضیات یکی از مهمترین بخش های آموزش ریاضی است لذا بدین منظور دومین مجموعه بازی و ریاضی برای پایه اول برای والدین و معلمان قرار گرفته است

معرفی و آموزش امکانات پنل دانش آموز در بخش " کار در خانه"سامانه آموزش مجازی هوشمند جزیره دانش

در این ویدیو امکانات اولیه پنل دانش آموز معرفی شده است

معرفی و آموزش امکانات پنل والدین در بخش " کار در خانه"سامانه آموزش مجازی هوشمند جزیره دانش

در این ویدیو کلیه امکانات پنل والدین معرفی شده است

آموزش ثبت نام در بخش "کار در خانه "سامانه آموزش مجازی هوشمند جزیره دانش

به منظور سهولت در ثبت نام آموزش ویدیویی ثبت نام در بخش کار در خانه قرار داده شده است

سری اول پازل ها و بازی ریاضی پایه دوم ابتدایی

پازل و بازی در ریاضیات یکی از مهمترین بخش های آموزش ریاضی است لذا بدین منظور اولین مجموعه بازی و ریاضی برای پایه اول برای والدین و معلمان قرار گرفته است

سری اول پازل ها و بازی ریاضی پایه اول ابتدایی

پازل و بازی در ریاضیات یکی از مهمترین بخش های آموزش ریاضی است لذا بدین منظور اولین مجموعه بازی و ریاضی برای پایه اول برای والدین و معلمان قرار گرفته است

6 روش قدرتمند برای یادگیری عمیق تر( Deeper learning) در کلاس درس تان

به نظر می رسد یادگیری عمیق در واقع توانایی آن را دارد که تعریفی مجدد از " آموزش و یادگیری در قرن بیست ویکم " باشد .

5 توصیه برای ایجاد یک کلاس درس مبتنی بر تحقیق

چطور می توانید کنجکاوی را در ذهن دانش آموزان برانگیزانید و آنها را در مورد یادگیری مطالب یا مفاهیم جدید هیجان زده کنید؟

5 روش برای کمک به تقویت عزت نفس و اعتماد به نفس دانش آموزان تان در کلاس درس

اعتماد به نفس در کلاس درس برای بعضی از دانش آموزان تان به طور طبیعی ایجاد می شود. آنها خودشان از عهده مطالب جدید برمی آیند و می دانند که چطور منظورشان را به وضوح بیان کنند.