مقالات

7 راهکار برای ایجاد بستر مناسب در آموزش آنلاین

چگونه می توان یک محتوای درسی مناسب برای آموز‌ش آنلاین تهیه کرد که دانش آموزان با تمرکز بیشتر در مسیر یادگیری قرار بگیرند؟

سری دوم پازل ها و بازی ریاضی پایه دوم ابتدایی

پازل و بازی در ریاضیات یکی از مهمترین بخش های آموزش ریاضی است لذا بدین منظور دومین مجموعه بازی و ریاضی برای پایه دوم برای والدین و معلمان قرار گرفته است

سری اول پازل ها و بازی ریاضی پایه سوم ابتدایی

پازل و بازی در ریاضیات یکی از مهمترین بخش های آموزش ریاضی است لذا بدین منظور اولین مجموعه بازی و ریاضی برای پایه سوم برای استفاده والدین و معلمان قرار گرفته است

سری دوم پازل ها و بازی ریاضی پایه اول ابتدایی

پازل و بازی در ریاضیات یکی از مهمترین بخش های آموزش ریاضی است لذا بدین منظور دومین مجموعه بازی و ریاضی برای پایه اول برای والدین و معلمان قرار گرفته است

معرفی و آموزش امکانات پنل دانش آموز در بخش " کار در خانه"سامانه آموزش مجازی هوشمند جزیره دانش

در این ویدیو امکانات اولیه پنل دانش آموز معرفی شده است

معرفی و آموزش امکانات پنل والدین در بخش " کار در خانه"سامانه آموزش مجازی هوشمند جزیره دانش

در این ویدیو کلیه امکانات پنل والدین معرفی شده است

آموزش ثبت نام در بخش "کار در خانه "سامانه آموزش مجازی هوشمند جزیره دانش

به منظور سهولت در ثبت نام آموزش ویدیویی ثبت نام در بخش کار در خانه قرار داده شده است

سری اول پازل ها و بازی ریاضی پایه دوم ابتدایی

پازل و بازی در ریاضیات یکی از مهمترین بخش های آموزش ریاضی است لذا بدین منظور اولین مجموعه بازی و ریاضی برای پایه اول برای والدین و معلمان قرار گرفته است

سری اول پازل ها و بازی ریاضی پایه اول ابتدایی

پازل و بازی در ریاضیات یکی از مهمترین بخش های آموزش ریاضی است لذا بدین منظور اولین مجموعه بازی و ریاضی برای پایه اول برای والدین و معلمان قرار گرفته است