5 توصیه برای ایجاد یک کلاس درس مبتنی بر تحقیق

چطور می توانید کنجکاوی را در ذهن دانش آموزان برانگیزانید و آنها را در مورد یادگیری مطالب یا مفاهیم جدید هیجان زده کنید؟

چطور می توانید کنجکاوی را در ذهن دانش آموزان برانگیزانید و آنها را در مورد یادگیری مطالب یا مفاهیم جدید هیجان زده کنید؟ با یادگیری مبتنی بر تحقیق آشنا شوید، روش یادگیری که کنجکاوی دانش آموزان تان را برمی انگیزاند و به آنها کمک می کند تا مشتاق یادگیری شوند.

یادگیری مبتنی بر تحقیق چیست؟

IBL: Academy of Inquiry Based Learning 

یادگیری مبتنی بر تحقیق دامنه وسیعی از متدهای آموزشی معتبر از نظر تجربی هستند که تاکید می کنند بر:

 (الف) مشارکت زیاد دانش آموزان  

(ب) ارائه فرصت های یادگیری واقعی به دانش آموزان از طریق همکاری با هم سن و سالانشان

یادگیری مبتنی بر تحقیق به دانش آموزان امکان تصمیم گیری در مورد این که در یک موضوع خاص چه چیزی را می خواهند یاد بگیرند، می دهد و از آنها می خواهد تا سوالاتی در مورد مطالبی که با آن آشنایی ندارند، بپرسند. به جای فقط پشت سر هم سوال پرسیدن در مورد حقایق و آمارها در کلاس تان، از این پنج روش استفاده کنید تا در بوجود آوردن یک کلاس درس پژوهشی به شما کمک کند.

 

توصیه اول :همیشه به سوالات دانش آموزان پاسخ ندهید

 شاید سریع پاسخ دادن به سوالاتی که دانش آموزان تان در مورد یک درس دارند، وسوسه کننده باشد، اما یادگیری واقعی به معنای پاسخ حاضر و آماده نیست. به سوالات دانش آموزان با ارجاع دوباره سوال به سمت آنها پاسخ دهید، و از بچه های دیگر بخواهید که در این مکالمه شرکت کنند. به علاوه، می توانید به دانش آموزان نشان دهید که چطور در مورد سوالاتی که دارند تحقیق کنند و به نتیجه گیری های شخصی شان دست یابند. همیشه مسئله، صرفا یافتن پاسخ یک سوال نیست – بلکه در مورد این است که یک دانش آموز چطور به آن نتیجه دست می یابد.

توصیه دوم : زمان بیشتری را صرف پروژه ها و زمان کمتری را صرف درس دادن کنید

در حالی که آموزش مستقیم یا درس دادن توسط معلم می تواند موثر باشد، اما همیشه بهترین شیوه برای یادگیری دانش آموزان نیست. با خودتان صادق باشید – چند تا از آن درس های دوران تحصیلی خودتان را به خاطر می آورید؟ احتمالا خیلی از آنها را به یاد نمی آورید. اما، چند تا از آن پروژه ها را به یاد می آورید؟ یادگیری مبتنی بر تحقیق می تواند بهترین شیوه برای کمک به برانگیختن کنجکاوی پنهان در ذهن دانش آموزان تان، باشد.

توصیه سوم : بپذیرید که هیچ دو کلاسی شبیه بهم نیستند

ارزیابی و پی بردن به نکات به شیوه های متعددی صورت می گیرند. اگر به چند کلاس در یک مقطع مشابه آموزش داده باشید، قطعا می دانید که هیچ دو کلاسی شبیه بهم نخواهند بود. گروه های دانش آموزان متفاوت به شیوه های مختلفی یاد می گیرند و این بسیار خوب است. شاید فکر کنید که با این روش یک دسته از دانش آموزان از گروه دیگر عقب یا جلو می افتند، اما اگر به آن چه که در هر کلاس مورد بحث قرار می گیرد توجه داشته باشید، پی خواهید برد که هنوز می توانید شکاف های یادگیری در درس های پیش رو را پر کنید و وقت لازم را به هر گروه از دانش آموزان برای یادگیری، بدهید.

توصیه چهارم : در انتهای هر درس، زمانی برای تفکر بگنجانید

 تفکر بخش مهمی از رشد برای هم شما و هم دانش آموزان تان محسوب می شود. از دانش آموزان تان بخواهید برای پاسخ دادن به سوالات زیر وقت بگذارند تا بتوانند روی موضوع نحوه یادگیری بهتر مطالب، تفکر کنند: چه چیزی به من کمک کرد تا این مفهوم را بهتر یاد بگیرم؟ چه چیزی در یادگیری موثر به من کمک نکرد؟ شما می توانید درس ها و پروژه های آتی را متناسب با این یافته ها  هماهنگ کنید  

توصیه پنجم : به همراه دانش آموزان تان یاد بگیرید

 این احتمال هست که یادگیری پژوهشی قلمروی ناشناخته ای برای شما به عنوان یک معلم نیز باشد. در این نوع محیط کلاس درس، نیاز دارید کمی از کنترل دست بکشید تا به دانش آموزان اجازه دهید که به تجربه یادگیری شان شکل بخشند. همکاری، ارتباط و مشارکت را تشویق کنید. زمانی را صرف قدم به عقب برداشتن و مشاهده نحوه یادگیری دانش آموزان تان در حین حفظ تحقق مجموعه اهداف یادگیری واضح برای آنها، کنید. 

مقالات مرتبط

آمادگی برای جلسات اولیاء و مربیان: دستورالعملی برای والدین در جهت داشتن یک جلسه موفقیت آمیز با معلمان

در دفاع از وقت تفریح: 5 شیوه ای که بازی به یادگیری فرزندتان کمک می کند

فواید آموزش مهارتهای اجتماعی و احساسی در مدارس

5 روش برای کمک به تقویت عزت نفس و اعتماد به نفس دانش آموزان تان در کلاس درس