فواید آموزش مهارتهای اجتماعی و احساسی در مدارس

آموزش مهارتهای اجتماعی و احساسی تنها یک کلمه نیست بلکه یک فرآینده گسترده است که می تواند از منظرهای مختلفی بررسی شود و دارای ابعاد گوناگونی می باشد

آموزش مهارتهای اجتماعی و احساسی تنها یک کلمه نیست بلکه یک فرآینده گسترده است که می تواند از منظرهای مختلفی بررسی شود و دارای ابعاد گوناگونی می باشد که نمونه هایی از فواید آنرا  در زیر می بینید :

  • آموزش مهارتهای اجتماعی و احساسی به تمرینات و سیاست های کل مدرسه نیرو می بخشد. به نحوه برقراری ارتباط کارمندان و دانش آموزان با یکدیگر در تمام بخش های این سیستم شکل می بخشد و یک شرایط خوشایند، مشارکتی و پر از محبت را برای یادگیری خلق می کند.
  • آموزش مهارتهای اجتماعی و احساسی به روابط بین معلمان، خانواده ها و انجمن های گسترده تر شکل می دهد، تمرکز را بر تعهد، اعتماد، و همکاری بنا می گذارد.
  • آموزش مهارتهای اجتماعی و احساسی دانش آموزان را توانمند می سازد تا مهارت هایی را ایجاد کنند که تاثیر مستقیمی نه تنها بر زندگی تحصیلی شان، بلکه بر موفقیت و شادی شان به عنوان بالغانی که وارد حرفه و روابط شخصی می شوند، می گذارد.

نمی توان حتی به یک معلم فکر کرد  که نخواهد از این اهداف دانش آموزان حمایت کند. اما، فهمیدن این که چگونه و کِی یک چیز جدید دیگر را برنامه های  روزانه تان که از قبل نیز  کاملا شلوغ شده است، اضافه کنید می تواند گیج کننده باشد.

نفسی بکشید؛ به شما ایمان داریم. در واقع، شرط می بندم که پیشاپیش دارید به روش های آموزش مهارتهای اجتماعی و احساسی عمل می کنید – شاید صرفا متوجه آن نشده باشید.

روش های سنتی آموزش توسط متدهای چندبخشی تقویت می شوند؛ همین موضوع در مورد آموزش مهارتهای اجتماعی و احساسی نیز صدق می کند. ارتقای رشد اجتماعی و عاطفی برای تمام دانش آموزان در کلاس های درس شامل آموزش و الگوسازی مهارت های اجتماعی و عاطفی، دادن فرصت به دانش آموزان تا آن مهارت ها را تمرین کنند و پرورش دهند و دادن فرصت به کار بردن آن مهارت ها در موقعیت های مختلف به دانش آموزان، می شود.

این کار را با فکر کردن در مورد مفهوم انعطاف پذیری یا پایداری شروع کنید. انعطاف پذیری یک مهارت بسیار مهم در آموزش مهارتهای اجتماعی و احساسی  است که همچنین در سراسر رشته های درسی به خوبی بازگو می شود. چه دانش آموزان در حال مطالعه ادبیات در مورد سفر چالش برانگیز یک شخصیت باشند و چه در حال یادگیری استقامت هنگام مشکل داشتن با یک کلمه سخت، پایداری همیشه موضوعی مرتبط است.

وقتی این مفهوم مهم را دریافتید، داشتن مکالمه ای با دانش آموزان تان در مورد چیزی که دوست دارم آن را «گردش سواری» بنامم، در نظر بگیرید. این ویژگی چیزی نیست که حفظ یا طوطی وار تکرار شود. بلکه، رفتاری است که تبدیل به تاروپود یک فرد می شود. «سواری» یک ماجراجویی همیشگی یا مادام العمر است – دانش آموزان تان را تشویق کنید تا از آن لذت ببرند (و فراموش نکنید که خودتان نیز از آن لذت ببرید!). به دانش آموزان تان خاطر نشان سازید که، وقتی ما نسبت به تاثیرات و واکنش های مان آگاه تر می شویم، می توانیم تصمیماتی بر مبنای آن آگاهی بگیریم. رفتارهای رانشی ناشی از اضطراب یا خشم می توانند همان طور که هستند، شناسایی شوند، در حالی که رفتارهای آرام، مهربان و سنجیده یا موقر می توانند بهتر مورد ستایش قرار گیرند.

به دانش آموزان تان کمک کنید تا به این مفهوم «سواری» متعهد شوند، به آنها یادآوری کنید که بعضی مواقع، این کار سخت است و شکست بخشی از این سفر است. پایداری، انعطاف پذیری و یادگیری از اشتباهات همه شان برای این فرایند لازم هستند. در مورد افراد تاریخ ساز و داستانی که اینجا به کار رفت، فکر کنید – هیچ کسی که ما بررسی کردیم یا در مورد آن خواندیم در هر مرحله کامل نبود، اما این افراد همیشه به برداشتن قدم بعدی ادامه داده اند. در مورد دانش آموزان تان تایید کنید که، بله، چالش یا مشکل واقعیت دارد و این که ما همه با چالش ها و اشتباه کاری های خودمان مواجه می شویم. موضوع مهم، یادگیری از هر تجربه و حرکت رو به جلو است.

سرانجام، به بخش بیولوژی واقعی مغز می رویم. مغز انعطاف پذیر است، نه از قبل تعیین شده. اگر یک دانش آموز بتواند بفهمد که عمل یادگیری می تواند مغز را تغییر دهد، فورا درس خواندن از یک کار اجباری برای دلجویی از بزرگترها ، به کاری ارزشمند در زندگی تبدیل می شود.

در آخر، یادگیری مهارتهای اجتماعی و عاطفی به حفظ تمرکز بر هر دانش آموز به عنوان یک فرد می رسد، در حالی که ارزش ارتباط، احترام و انعطاف پذیری تقویت می شود. به همه شاگردان کمک کنید تا منحصر به فرد بودن خود را جشن بگیرند، به خواسته خود پی ببرند و شور و اشتیاق خود را کشف کنند. مطمئن شوید که دانش آموزان متوجه شوند که همه آنها با هم این سفر را طی می کنند، اما این تجربه برای هر کس منحصر به فرد خواهد بود. و، این چیزی است که هم زندگی و هم یادگیری را به طور پایان ناپذیری غنی می سازد. 

حالا از شما می خواهم سحر و جادوی معلمی تان را صرف کار کردن روی ارائه مفاهیم آموزشی را از میان منظرهای  جدید و متفاوت امتحان کنید، و بدین ترتیب شما در مسیر مناسب تان برای تلفیق آموزش مهارتهای اجتماعی و احساسی  در کلاس درس تان قرار خواهید گرفت.

مقالات مرتبط

آمادگی برای جلسات اولیاء و مربیان: دستورالعملی برای والدین در جهت داشتن یک جلسه موفقیت آمیز با معلمان

در دفاع از وقت تفریح: 5 شیوه ای که بازی به یادگیری فرزندتان کمک می کند

5 روش برای کمک به تقویت عزت نفس و اعتماد به نفس دانش آموزان تان در کلاس درس

5 توصیه برای ایجاد یک کلاس درس مبتنی بر تحقیق