فارسی دوم شماره۱

در راستای معرفی آزمون های مبتنی بر تکنولوژی در جزیره دانش یک نمونه آزمون رایگان قرار داده شده است.

با استفاده از دکمه زیر می توانید از آزمون رایگان جزیره دانش استفاده کنیدو در صورت علاقه مندی به انجام آزمون های بیشتر در جزیره دانش ثبت نام کنید.

 

آزمون رایگان

 

مقالات مرتبط