نمونه آموزش ریاضی پایه چهارم در جزیره دانش

جهت ثبت نام دانش آموزان والدین عزیز به بخش کار در خانه مراجعه کنند

نمونه تدریس ریاضی چهارم با تدریس سرکار خانم ندا یکه زارع 

 
 

جهت ثبت نام اینجا بزنید

مقالات مرتبط

9 توصیه آسان برای کمک در انجام تکالیف که هر پدر و مادری باید بدانند

سری اول پازل ها و بازی ریاضی پایه اول ابتدایی

آموزش ثبت نام در بخش "کار در خانه "سامانه آموزش مجازی هوشمند جزیره دانش

معرفی و آموزش امکانات پنل دانش آموز در بخش " کار در خانه"سامانه آموزش مجازی هوشمند جزیره دانش